Samuel Hahnemann 

(1755.04.10.- 1843.07.02.)

A homeopátia Atyja nemcsak orvos, de vegyész és gyógyszerész is volt- igazi polihisztor 🩺⚗️

Meissenben született, egy szász porcelánfestő 2. gyermekeként, így e szakma sem állt távol tőle, szépen festett, rajzolt 🎨

Mivel családjuk elszegényedett, idő előtt el kellett hagynia iskoláját, s munkába állnia egy fűszerkereskedésben 🌶

Kiemelkedő tehetsége és intelligenciája okán azonban tanárai támogatták további képzését, s 1775-ben megkezdhette orvosi egyetemi tanulmányait Lipcsében.

Emellett dolgozott: fordított, tanított, hiszen jártas volt még a kémiában, a botanikában, több nyelven beszélt és írt ( pl. héber, latin, angol, orosz, francia, cseh)📖

1776-ban már Bécsben járt az orvosi egyetemre, ahol Mária Terézia orvosa vette pártfogásába.

2 évig élt Nagyszebenben, egy bárói család könyvtárosa, házitanítója es háziorvosaként.

Orvosi diplomát végül 1779-ben, Erlangenben szerzett 🎓, de látva korának orvosi gyakorlatát és sikertelenségét, inkább szakmai cikkeket fordított, s tanulmányokat írt, mintsem a korabeli gyakorlatot követve, óhatatlan még több szenvedést okozzon pácienseinek.

Felismerte és hangsúlyozta a higiénia 🚿☀️ egészségmegőrzésben játszott szerepét, s azon kezdett el munkálkodni, hogyan tudna úgy gyógyítani, hogy az hatékony legyen, s közben ne ártson vele betegeinek- visszatérve a hippocratesi alapokhoz 🤔

Kutatta a legkisebb, már hatékony, de még nem toxikus dózist, ezért hígította a korában oly népszerű, mérgező hatóanyagokat ( pl. higany, arzén..), látszólag a végtelenségig.

A “minimális adagok elve” az egyik kritériuma a homeopátiának.

Az ütverázás ( potenciálás, dinamizálás) segítő erejét véletlen fedezte fel.

A ritmikus, mechanikai energiaközlés, az anyag “szellemi természetét” kibontva, annak eredeti tulajdonságát megváltoztatva, adott új távlatokat gyógyításának 🧪⚗️

1790-ben kipróbálta magán a meghígított kínafa-kérget 🌳, s észrevette, hogy a malária tüneteit elő tudja idézni vele átmenetileg, egészséges állapotában.

Ez alapján  fektette le a homeopátia hasonlósági alapszabályát, vagyis amilyen tünetet egy meghígított szer képes kiváltani egy egészséges emberen, olyan tünetek elmulasztására lesz alkalmas, betegek esetén 😃

Céljául tűzte ki, hogy minél jobban megismerje korának gyógyszerkincsét hatás és mellékhatás szempontjából, s minél több információt szerezzen az egyes megbetegedések tünetképe kapcsán, hogy e kettőt, gyógyítása során egymás mellé tudja rendelni.

Rengeteg szert próbált ki így önnönmagán, de egészséges önkénteseket is segítségül hívott.

E jól megtervezett és dokumentált gyógyszervizsgálatok (provingok) alapján tárulnak fel az egyes anyagok gyógyerejei, hatóterületei.

Összegyűlt tudásanyagát, tapasztalatait Organon című művében publikálta először, 1810-ben.

E kötet élete végéig 6 kiadást ért meg, mindig bővítve, javítva, átértékelve  gyógyítói gyakorlata révén szerzett meglátásait.

A gyógyszerképek leírását Materia Medica Pura néven gyűjtötte össze- ezen megfigyelések a mai napig helytállóak, hiszen többszöri kipróbálás, s a gyógyulások általi visszaigazolás után jegyezte csak le az egyes anyagok jellemzőit 📖🤓

Elmondhatjuk, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy kollégáival megosztotta ezen új szemléletét és gyógyítói metódusát, ketté vált az orvostudomány.

Kollégái egy része hajlandó volt kipróbálni, tanulni, alkalmazni- s ők rendíthetetlen hívei is lettek a Hasonszenvi gyógymódnak 😃

Míg a másik oldal tagadta ennek még a létezését is, egész életében támadva, kritizáltva e korszakalkotó, zseniális Elmét 🧐

(Ismerős?.. 😉

Hahnemann szerencsére rendíthetetlenül hitt magában és a homeopátia gyógyító erejében, így ha valahol nem támogatták tevékenységét, tovább költözött 🐾

Az 1812-es tífusz járvány, valamint az 1830-as kolera alatt is bizonyított Hahnemann doktor és számos követője, tanítványa.

Mindemellett a mindennapokban is tették tovább a dolguk az elhivatott homeopata gyógyítók 👍

A 19. században még nagy becsben volt tartva e tudomány- működött több kórház, egyetemi tanszék- rangja és méltó helye volt e csodálatos gyógyítói útnak.

Hahnemann magas kort ért meg- 88 évesen hunyt el, Párizsban.

9 gyermeket, s hatalmas tudásanyagot hagyott hátra nekünk ( mármint nekünk csak az utóbbit 😉

Köszönjük, Mester- büszke vagyok arra, hogy ezt az Utat járhatom 🙏☺️

Éljen a Homeopátia- Mindünk Javára ❤️

Dr. Lantos Gabriella Zsófia 

2020.04.10.