Dr. Lantos Gabriella Zsófia

Bemutatkozás

Gyógyszerész-családból származom, így a “békebeli”, emberközpontú gyógyszerészet gyerekkorom óta meghatározta életem.

1996-ban végeztem a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, klinikai gyógyszerészet szakágon, majd tanulmányaimat folytatva, 2000-ben gyógyszerhatástan szakvizsgát szereztem.
Családi gyógyszertárunkban kezdtem el dolgozni, édesapám mellett, az ő tapasztalatait és a gyógyulás természetes, népi módszereit alkalmazva, lehetőleg minél kevesebb kemikáliát javasolva a hozzánk betérőknek. Azóta számos helyen megfordultam, de patikai munkám mindig is ezeken az elveken alapult.

Homeopátiát 2001-től kezdtem tanulni, ekkor még csupán a klinikai alkalmazási területeit 2002- ben francia CEDH (Centre d’ Enseignement et de Dèveloppement de l’Homéopathie) diplomát szereztem klinikai homeopátiából.

Érdeklődésem gyorsan a klasszikus homeopátia felé fordult, mely egy életre szóló szerelem és szenvedély lett számomra. 2017-ben diplomáztam a brit CHE (Centre for Homeopathic Education), azóta hivatalosan is klasszikus homeopata vagyok.

2008 óta használom a Schüssler-féle biokémiai sókat, arcdiagnózissal bővítve tanácsadásaim, 2009 óta pedig a Bach-virágesszenciák is az eszköztáromhoz tartoznak.
2010-2014 között Németországban a homeopátia őshazájában dolgoztam és bővítettem ismereteimet. Németországban a patikai munka része volt a páciensek homeopátiás, Schüssler-sós, valamint Bach virágterápiás tanácsadása is.

2012-ben elvégeztem az Agykontroll és a gyógyításban használatos Agykontroll ultra tanfolyamokat, megismerkedtem a GNM (Germanische Neue Medizine), majd az RH (Recall Healing) nézeteivel, melyek megérteni segítenek a testi elváltozások lelki okát és értelmét, nélkülözhetetlen tudásanyag.
2016-ban találkoztam a szufik ősi arcelemző technikájával, az al Ferasaval, melynek elsajátítása és gyakorlása a legújabb szívügyem.
2016 óta ismerkedem a kínai orvoslással, 2017-ben Tuina (kínai) masszőr vizsgát tettem- e holisztikus tudásanyagot is használom gyógyítói munkám során.
Energetikai gyógyászattal is foglalkozom- Reiki Mester és tanár vagyok.
Életcélomnak tartom az emberek inspirálását testi, lelki, szellemi egészségük megtartására, melyet személyes példamutatásommal, tudásom átadásával, vagyis az én Gyógyító Szereimmel érek el.

Dr. Lantos Gabriella Zsófia
CEDH, CHE diplomás homeopata

Gyógyító erejű a szivárvány?

Becz Dorottya interjúja
2017.06.13.

 

Ahogy a címbéli természeti jelenség, a homeopátia is egy rendkívül sokszínű, ugyanakkor a legmegosztóbb holisztikus gyógymód. Akad, aki hisz benne, de találunk olyat is, aki visszavenné a diplomát a szakemberektől.  Fájdalmas vagy hatástalan? Megöl vagy meggyógyít? Rezeg vagy mégsem? A homeopátiában rejlő lehetőségekről Dr. Lantos Gabriellával, CHE diplomás homeopatával beszélgettünk.

 

Sokak számára furcsa lehet, hogy Te klinikai szakgyógyszerész vagy végzettséged szerint és gyógyszerhatástanból szakvizsgáztál, mégis homeopátiás tanácsadóként is dolgozol. Hogyan fér össze a tudomány és a közvéleményben sokszor áltudományként emlegetett homeopátia? Hit kérdése, hogy működik-e vagy van tudományos magyarázat, klinikai tapasztalat?
– Számomra ez azért nem jelent kontrasztot vagy ellentmondást, mert a gyógyszerészi pályára is gyógyítói indíttatásból léptem – ha valami segít és nem árt, miért ne használjuk? Mindig szerettem emberekkel foglalkozni, s elengedhetetlennek tartottam a gyógyszerek hatásának, mellékhatásának és kölcsönhatásainak mélyebb és alaposabb ismeretét ahhoz, hogy a leghatékonyabb, legbiztonságosabb, legkevesebb szenvedést okozó variánst válasszuk ki a pácienseknek a meglevő gyógyszerkincsünkből.
A homeopátiát sosem tekintettem áltudománynak – egy csodálatos természettudomány – holisztikus, vagyis a test, lélek, szellem egységét tekintetbe vevő, empirikus, integratív terápia. Egyszerűen más elveken alapszik, mint a hagyományos fizika és kémia törvényei, így azon törvényszerűségek mentén nem is kutatható vagy igazolható a hatásmechanizmusa. Individuális, energetikai ingerterápia.
Közel 210 éve hatékonyan gyógyít, ezért is maradt fenn – minden támadás és akadályoztatás ellenére. Léteznek természetesen homeopátiás gyógyszervizsgálatok (provingok)- ezeket egészséges önkénteseken végzik, és léteznek klinikai visszaigazolások, hányszor, milyen esetekben segített és gyógyított a homeopátia- vagy önmagában, vagy palliatívan, vagyis szenvedést, mellékhatásokat enyhítő módon. A CHE vagy MHOEhonlapján utána lehet olvasni e nemzetközi vizsgálatoknak, publikációknak.
Nem hit kérdése, s legkevésbé sem spirituális tan a homeopátia, hanem egy gyönyörű ön- és emberismereti út, gyógyítói művészet és filozófia – aki belekóstol, azt magával ragadja. Gyógyít növényt, állatot, csecsemőt, kapcsolatrendszereket – láthatóan hittől és felekezettől függetlenül működik. A terápiára való nyitottság természetesen itt is csak segíti a gyorsabb gyógyulást- placebo hatásról ennyiben beszélhetünk vele kapcsolatban.

 

– Véleményed szerint mitől működik a homeopátia és te mivel érvelsz olyankor, amikor valaki kételkedik a gyógymódban?
A homeopátia alapelve a hasonlóság gyógyító ereje – vagyis csak egy hasonló, de az eredetinél  picit erősebb inger írhat felül egy másikat. Leegyszerűsítve: a szervezet öngyógyító erejét az ilyen “túlmérgező” inger éleszti fel- egy finom stimuláció, ezután a természet már teszi a dolgát.
Félreértés, hogy a homeopátia azért gyógyít, illetve a szkeptikusok szerint épp azért képtelen gyógyítani, mert végtelen mértékben fel van hígítva a kiindulási anyag. A hígítás a kiindulási anyagok mérgező- és/vagy mellékhatását veszi el- az egyes hígítási fokok közt történő mechanikai ingerközlés, az ütverázás az, amely Hahnemann doktor szavaival élve, kibontja az anyagok szellemi természetét, és gyógyítói erővel, energetikával ruházza fel azt. Ez már a kvantumfizika területe. C12 potencia felett molekulárisan nem tudunk anyagot kimutatni a szerekben. A cukorhordozóra felvitt vizes-alkoholos oldat “rezgése” hordozza és adja át a gyógyító információt.

 

– Mi mindenből készítenek homeopátiás szert?
– Természetes kiindulási anyagaink vannak, a növények, állatok, ásványok birodalmából származtak első szereink, utána jöttek a fémek, a gombák, majd az egészséges és beteg szövetek, s legújabban már akár a napfény, holdfény, szivárvány, sarki fény is lehet kiindulási anyag. Ez talán misztikusan hangzik, ám ha el tudjuk fogadni azt a tényt, hogy az energia akkor is létezik és hatással van a környezetére, ha nem látható, s nem tudjuk megfogni, akkor nincs ebben semmi megütközést keltő. Legismertebbek az 1:10-es (D), illetve az 1:100 (C) hígítási skálák. C3-ig porhígítás történik- ezután minden anyag oldatba vihető már. Mint fentebb említettem, a cukorgolyó csak vivőanyaga az alkoholos oldatnak, de cseppek formájában is elérhetőek a szerek.

 

– Mit lehet gyógyítani homeopátiával? Mennyire személyre szabható a homeopátiás terápia?
– Homeopátiával akkor és addig gyógyíthatunk, amíg a szervezetnek van annyi életereje, hogy elhangolódott, vagyis beteg állapotában tüneteket tudjon mutatni. Egy homeopata megfigyeli e tüneteket testi, lelki, mentális síkon, s mivel ismeri a szerek gyógyszerképét, megkeresi az adott állapothoz leghasonlóbbat, összehozza e szert a pácienssel, s kíséri, felügyeli kettejük közös útját, együtt munkálkodását. Szép és örömteli hivatás ez a klasszikus út. Mi arra vagyunk kíváncsiak, ki a beteg és esetében hogyan zajlik le egy betegség- nem a betegség neve, a diagnózis fontos.
Ezt vallotta egyébként Hippokratész is, akit mégis a Gyógyítás Atyjaként tartanak számon. Tehát teljes mértékben individuális terápiáról van szó.

 

– Eddigi praxisodban mi volt a legmegdöbbentőbb gyógyulás, amit homeopátiás szerrel sikerült elérni?
– A gyógyulás természetes és törvényszerű, ha hűek maradunk a homeopátiás elvekhez, és pontos stratégiát követünk, mindig az adott állapotban mutatott kép alapján.
Segíti a gyógyulást, ha egy szervezet nincs még kitéve elnyomásoknak, a tüneteket eltüntető terápiáknak, ezért leglátványosabban és leggyorsabban a kisgyerekek, állatok, növények tudnak gyógyulni. Akut állapotban egy jól kiválasztott szer varázsütés-szerűen működik – jómagam egy akkoriban már két hete fennálló, orrfolyásos, arccsont-, fül-, fog-, és fejbőrfájós, influenza-szerű állapotból, nagyjából 3 perc alatt jöttem ki, 2 golyó 1x-i elszopogatása után- még önnön magamat is megdöbbentve.
Krónikus, több éve fennálló, mindig visszatérő történetek gyógyítása azonban időigényesebb, főleg ha sok elnyomással találkozunk egy kórtörténetben. Itt mindig óvatosan, apró lépésenként haladunk előre – a visszarendeződést elkerülve. Ez magasabb fokú tudatosságot, türelmet és együttműködést igényel az érintettektől. Felemelő érzés látni, hogyan nyílnak ki fokozatosan a gyógyult emberek, hogyan találnak önmagukra. Rendeződnek kapcsolatrendszereik, életük, amellett, hogy a panaszt okozó fizikális tüneteiket is elhagyják. Megtanulnak önmaguktól egészségesen működni, s ezen állapotot fenntartani végül- e homeopátiás “mankót” is elhagyván.
Majd 20 éve tanulom, művelem a homeopátiát, s rajongok érte – engem végérvényesen meggyőzött a saját tapasztalatom. A visszajelzések rendre igazolják, hogy a legjobb úton vagyok, s a hozzám leginkább passzoló eszköztárral segíthetek. Kiváló csapatban dolgozom, hasonló szemléletű, elhivatott Gyógyítókkal.

 

Áldott Sorsom van, hálás vagyok érte.

 

Dr. Lantos Gabriella Zsófia

Lépjen velem kapcsolatba!

Elérhetőségeim

e-mail: drlantos@gyogyirasz.hu

mobil: +36 30 5252 600

Skype: Gyogyirasz

Cím: Budapest, Hegedűs Gyula utca, XIII. kerület

Könnyen megközelíthető helyen: az M3 metró, valamint a 4-6 villamos vonalán..