Vörösmarty, a homeopata Költő 💚

 

Vörösmarty Mihály ( 1800.12.01.-1855.11.19.) mindig közel állt a Szívemhez.

Imádtam költészetét, nyelvezetét, tanító gondolatait- örömmel tanultam verseit.

Az, hogy némi különbséggel, de azonos napon születtünk, csak növelte vonzalmam Iránta.

Amióta megismertem Vörösmarty egészségről, betegségről, gyógyításról vallott nézeteit- tudom, hogy Rokonlélek ❤️

Vörösmarty Mihály a romantika nagy Alakja, ugyanis a természetes gyógymódok feltétlen híve volt 😃

Édesanyja, Csáthy Anna, egyfajta füvesasszonyként 🧙‍♀️működött Puszta- Nyéken, hozzáértően kezelte a sebeket, töréseket, főzetekkel, kenőcsökkel, sikeresen gyógyította a gyermekbetegségeket- így fia is kétkedéssel tekintett a korában oly divatos, ám drasztikus beavatkozásokra ( érvágás, purgálás, hánytatás.. 🤮)

 

Vörösmarty a víz gyógyító erejét is csodálta, s méltatta műveiben 💦

Vincenz Priessnitz ( 1799-1851)

osztrák orvos, a hydroterápia megalapítójának nevét nemcsak a hidegvizes borogatás őrizte meg az utókornak, hanem Vörösmarty 1839-40 ben írt epigrammája is:

“A vaddal köz italt meg kezdé vetni az ember,

S gőgje fejében kór, agg leve, és nyavalyás.

Priesznitz visszaadá a víznek régi hatalmát,

S ősi erőben kél újra az emberi faj.”

 

 

Vízgyógy (1841) című versében így ír róla:

“Árja megöl, de szelíd gyógyszerré lesz, ha beteg vagy,

S szűz forrásaiból visszajön életerőd:

Természettől nyert a víz kétféle hatalmat,

Isteni áldássá tette az emberi ész.”

 

Vörösmarty, számos művelt kortársához hasonlóan, a Hasonszenvi Gyógyművesség, a Homeopátia elkötelezett híve lett ( 2 másik nagy Példaképem, Madách Imre és Munkácsy Mihály mellett 😃✍️🎨)

A mértékletes életmódot, a szellőztetést, a napfény gyógyerejét, a gyakori kézmosást, a forralt víz ivását hirdető, s egyéb testi higiénés tanácsokat is nyújtó, természetes gyógymóddal azonnal azonosult Költőnk ☀️💧🍏🌳

Bár Hahnemann doktor újító gondolatrendszere 1810 óta jelen volt már hazánkban, csak 1840 körül terjedt el szélesebb körben, 1850-70 közt azonban igazi fénykorát élte itthon.

A Széchenyi, a Kossuth, a Zichy család mind homeopátiával gyógyult, miképp Deák Ferenc is.

A Haza bölcsével jó barátságot ápolt Vörösmarty, szívesen látta el Deákot homeopátiás szerekkel, gyógyító tanácsokkal ( erről levelezéseik tanúskodnak) 📝

Vörösmarty előszeretettel állított össze házipatikát is a legszükségesebb szerekből, a hozzá közel állóknak 🐍🐸🌱🌳🌸

( Itt vonnék újra párhuzamot a Költőóriás és jómagam, mint gyógyszerész gyerek közt: szülői indíttatásom, már zsenge iskolás korom óta afelé terelt, hogy betöltsem osztályunkban a gyógyszer-ellátó, – tanácsadó felelősségteljes szerepét 🤓💊)

Vörösmartynak köszönhető az 1. magyar homeopátiás tudományos publikáció megjelentetése.

Hahnemann doktor és munkássága iránti tiszteletét, a halálára írt Költeményében (1844.07.27.) csodálatosan fogalmazza meg:

Hahnemann

Eddig anyag harczolt anyag ellen a bús beteg ágyán,

S durva csatájok közt kín vala élni tovább.

De te jövél, s a parányokból felidézted az alvó

Szellemeket, s küldéd mesteri bűvöd alatt.

S újra szelid nemtők kisérik az emberiséget,

És a halál retteg gyötreni áldozatit.

Meghaltál, hogy kötve ne légy egy testhez örökké:

S lelked az ős elemek gyógyerejébe vegyült.

 

Vörösmarty, élete utolsó éveit leszámítva, mindvégig kiváló egészségnek örvendett, s ezt maga is a homeopátiának tulajdonította 🍎

Az 1848-49-es szabadságharc leverése, a megtorlások, az önkényuralom évei azonban egyre búskomorabbá, kedélybeteggé tették lelkes Költőnket 😳

Menekülni, bujdosni is kényszerült, szívpanaszai ekkor jelentkeztek először 💔

1850-től gazdálkodásba fogott Nyéken: dohányt és dinnyét termesztett- miként írták, naiv, gyermekes hiedelemmel és büszkeséggel téve mindezt 👨‍🌾🍂🍉

Ám egyre gyakrabban vértolulások törtek rá, nehézlégzés kezdte gyötörni 🤯

Szívelégtelenségből fakadó tüdővizenyője 1855-re hatalmasodott el ( ekkor már allopátiás módon kezeltette magát )

November 17-én hirtelen összeesett (agyszélhűdés érte), s bár még 2 napig élt, már nem tért magához 😔

 

Zárszóként a homeopátia létét és jogosultságát kétségbe vonó 🧐 kortársaimnak ismét egy 

Vörösmarty verssel (1839.09.05.) szolgálnék tanulságul.. mert tudjuk, hogy “ Mégis mozog..” 😉

 

A Guttenberg- albumba

Majd ha kifárad az éj s hazug álmok papjai szűnnek

S a kitörő napfény nem terem áltudományt;

Majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből

S a szent béke korát nem cudarítja gyilok;

Majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús

S a nyomorú pórnép emberiségre javúl;

Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról

És áldozni tudó szív nemesíti az észt;

Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával

És eget ostromló hangokon összekiált,

S a zajból egy szó válik ki dörögve: “igazság!”

S e rég várt követét végre leküldi az ég:

Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez

Méltó emlékjelt akkoron ád a világ.

 

Köszönjük, Vörösmarty, köszönjük Hahnemann 🙏🌳

Dr. Lantos Gabriella Zsófia 

(Forrás: Dr. Dávid Andrea irodalomtörténész)

2021.07.03.