ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS
Dr. Lantos Gabriella Zsófia, mint adatkezelő vállalja, hogy minden rá bízott adatot a jelen jogi közleményben részletezett módon kezel. Dr. Lantos Gabriella Zsófia adatkezelési szabályzata folyamatosan elérhető www.homeoterapia.hu címen.
Dr. Lantos Gabriella Zsófia fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.
Dr. Lantos Gabriella Zsófia tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát. Dr. Lantos Gabriella Zsófiánál adatai biztonságban vannak a személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a velünk kapcsolatba kerülő partnerek és felhasználók adatainak biztonságát szolgálja. A személyes adatokat arra használjuk, hogy
– kapcsolatba tudjunk lépni Önnel
– személyre szabottabb szolgáltatást nyújtsunk és ne bombázzuk felelsleges hirdetésekkel.
Dr. Lantos Gabriella Zsófia adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbi törvényekkel:
– információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
– gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik.
Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat Dr. Lantos Gabriella Zsófia magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2. ALAPELVEK DR. LANTOS GABRIELLA ZSÓFIA ADATKEZELÉSE SORÁN. ADATTÁROLÁS MÓDJA ÉS ADATBIZTONSÁG
Dr. Lantos Gabriella Zsófia csak akkor kezel személyes adatot, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés, pl. számlázási adatok).
Dr. Lantos Gabriella Zsófia az Ön adatait az Microware Hungary Kft. által működtetett szervereken tárolja. Az adatkezelés során biztosítjuk, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. Az adatkezelés során az 5. pontban leírt elérhetőségeinken Ön bármikor tájékoztatást kérhet tőlünk a nálunk rögzített adatairól, kérheti az adatok helyesbítését vagy törlését. Ezen kéréseit maximum 5 munkanapon belül, de lehetőleg azonnal teljesítjük. Olyan adatok (pl. számlázási adatok) törlését nem kérheti, amelyek megőrzésére minket jogszabály kötelez.
Személyes adatot általában nem tárolunk mobil adathordozó eszközökön, ha ez mégis szükséges lenne, akkor a mobil adathordozót elzárva tartjuk.
Személyes adatokhoz csak azok a kollégáink férhetnek hozzá, akiknek az adatokkal kapcsolatban feladatuk van.
Személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére nem továbbítunk. Az EU-államokon belüli adatkezelés úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adatkezelésre kerülne sor.

3. AZ ÁLTALUNK TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA
Dr. Lantos Gabriella Zsófia tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. A számlakészítéshez szükséges adatok kivételével.
3.1. A FELVÉTELRE JELENTKEZŐ MUNKAVÁLLALÓK ADATAI
Az adatkezelés célja: A jelentkezők felvétele és a felvett munkavállalókkal a munkaszerződés megkötése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: Név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép.
Az adatkezelés időtartama: az elutasítottak esetében az elutasítástól számított 1 év
3.2 A www.homeoterapia.hu; www.gyogyirasz.hu

HONLAPOK LÁTOGATÓINAK ADATAI
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés célja: A honlap látogatási élmény javítása és a hirdetések hatékonyságának növelése.
A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított maximum 500 nap.
3.3 A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja, elektronikus levélben eljuttathassunk Önnek szakmai cikkeket, ajánlatokat és értesíthessük akcióinkról. Levelünkben nagyon ritkán elhelyezzük más cégek ajánlatait is, de az Ön személyes adatait soha nem adjuk át harmadik félnek.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a hírlevélre regisztráló neve és e-mail címe. Telefonszám, csak akkor, ha a regisztráló visszahívást kér, postacíme, ha postai küldeményt kér. Esetenként vásárlási szokásokkal kapcsolatos egyéb adatok.
Az adatkezelés időtartama: Amíg az adatközlő nem kéri adatainak törlését. Az adatok törlése kérhető, minden kiküldött hírlevélben a leiratkozás linkre kattintva, vagy a 5. pontban megjelölt bármely elérhetőségen írásban, de akár szóban is. Továbbá minden hírlevelünkben elhelyezünk egy linket, amelyen keresztül ellenőrizheti nálunk tárolt adatait és ha szeretné, akkor módosíthatja is azokat.

3.4 EGYÉB ADATKEZELÉSEK
Működésünk során előfordulhat, hogy Dr. Lantos Gabriella Zsófia további adatkezelést kíván végezni, ebben az esetben előzetes tájékoztatatást nyújtunk az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.
Cookie-k használata
A “cookie” betűkből és számokból álló kis adatcsomag, amelyet a webserver az Ön számítógépének böngészőprogramjában, a merevlemezen tárol, és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak az, amely a cookie-t elhelyezte.
Annak érdekében azonban, hogy színvonalasabb szolgáltatásokat biztosíthassunk, alkalmanként “cookie”-kat használunk.
A cookie-t online hirdetéseink pontosabb célzása érdekében használunk. Cookie-val jelölhetjük azt is, ha már regisztrált egy akciónkra vagy elolvasta egy cikkünket, így ezekkel kapcsolatos hirdetéssel már nem bombázzuk.
A cookie-k a számítógép memóriájában egy cookie-fájlban tárolódnak, idővel lejárnak és törlődnek. Minden cookie rendelkezik lejárati határidővel. A cookie egy adott böngészőben, egy adott számítógépen kerül elhelyezésre, így ha a felhasználó egy másik számítógépről dolgozik, ott a cookie nem lesz megtalálható. A cookie-t a felhasználó bármikor törölheti számítógépéről.
Cookie – adatbiztonság
A cookie nem tartalmaz személyes adatokat és nem alkalmasak a felhasználó azonosítására. A cookie-kat nem lehet arra felhasználni, hogy valaki adatokat olvasson le az Ön merevlemezéről, megszerezze e-mail címét, vagy személyes jellegű adatokat szerezzen meg Önről. Idegen szerverek nem olvashatják el és nem lophatják el egy olyan cookie tartalmát, amelyet Ön korábban elfogadott. Egyik cookie sem tartalmaz olyan adatokat, amelyek lehetővé tennék bárki számára, hogy annak segítségével Önt telefonon, e-mailen vagy hagyományos postán keresztül elérje. Nem utolsó sorban internetes böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a program tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezésekor vagy, hogy az megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Cookie-k elhelyezésével vagy használatával nem lehet számítógépes vírusokat továbbítani. Ha Ön látogatóként le szeretné tiltani a cookie-k elfogadását, ezt is beállíthatja a böngészőjében.
A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
• Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A Dr. Lantos Gabriella Zsófia által használt cookie-k:
Google Adwords cookie Weboldalunk meglátogatása során a látogató cookie-azonosítója remarketinglistára kerül. Ez lehetővé teszi a későbbi hirdetések pontosabb célzását. Így tudunk olyan dolgot hirdetni, ami Önt ténylegesen érdekli. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. Cookie-k segítségével tudjuk megoldani az is, hogy ha már nem érdekes Önnek egy hirdetés, akkor az ne is jelenjen meg.
Google Analytics cookie: A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat. Ezek az adatok teszik lehetővé számunkra, hogy weboldalaink felhasználhatóságát javítsuk.
Facebook pixel (Facebook cookie) Facebook hirdetések teljesítményének elemzéséhez használjuk. Illetve érdeklődés alapján remarketing csoportokat hozhatunk létre velük. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató által használt eszköz típusát, és mobilon átvált mobil nézetre.
Felugró ablak engedélyezése cookie: Hozzájárulást kérünk a látogatótól felugró ablak engedélyezésére. Ha a látogató engedélyezi ezt a szolgáltatást, akkor a későbbiekben felugró ablakkal hívjuk fel a figyelmét új cikkünk megjelenésére vagy ajánlatunkra.
Amennyiben Ön böngészőjében letiltja a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

4. A tárhelyszolgáltatással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
A tárhelyszolgáltatást végző cég neve: Microware Hungary Kft.
Adatvédelmi tisztviselő: Komáromi Zsolt György
A tárhelyszolgáltatást végző cég székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
A tárhelyszolgáltatást végző cég telefonszáma: +36-1-432-3236
A tárhelyszolgáltatást végző cég e-mail címe: dpo@microware.hu

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: H-1106 Budapest, Fehér út 10.
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36 30 555-1100
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@ens.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

5. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE
Név: Dr. Lantos Gabriella Zsófia
Telefon: +36 30 5252 600
E-mail: drlantos@gyogyirasz.hu

6. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Jelenleg nincs.
Dr. Lantos Gabriella Zsófia fenntartja a jogot adatfeldolgozó igénybevételére.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu